ปลอดภัยไว้ก่อน

ห้ามลากดำ+ห้าม ctrl+A,C ห้ามคลิกขวา